XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Với đa dạng các nghành nghề để cho phù hợp với từng bạn như: gia công cơ khí, hàn xì, chế tạo động cơ, sơn, chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nông nghiệp, vệ sinh tòa nhà ....

ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG MỨC LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC HẠN NỘP HỒ SƠ
01 Chế biến thưc phẩm tỉnh Hiroshima HẾT HẠN 18 Nữ 30 triệu Hiroshima 22/02/2023
02 Đơn hàng đúc kim loại Shizuoka HẾT HẠN 6 Nam 37 Triệu Shizuoka 27/12/2022
03 Trồng, thu hoạch và đóng gói rau trong nhà kính HẾT HẠN 6 nam 34 triệu Chi ba 19/12/2022
04 Đơn hàng may Tỉnh Niigata HẾT HẠN 04 Nữ 31 triệu Niigata 15/12/2022
05 Chế Biến Thực Phẩm Tỉnh Hiroshima HẾT HẠN 12 Nữ 31 triệu Hiroshima 07/12/2022
06 Đơn hàng buộc thép 4 nam tỉnh hyogo HẾT HẠN 12 Nam 36 Triệu HYOGO 19/10/2022
07 Trồng, thu hoạch và đóng gói nấm tỉnh Nagano HẾT HẠN 04 Nữ 31 Triệu NAGANO 15/12/2022
08 Trồng, thu hoạch và đóng gói rau trong nhà kính tỉnh Chiba HẾT HẠN 4 32 triệu CHIBA 11/10/2022
09 Sản xuất và ép nhựa ô tô Tỉnh Hiroshima HẾT HẠN 12 32 triệu HIROSHIMA 26/10/2022
10 Đóng gói nấm HẾT HẠN 01 30 triệu NAGANO 05/08/2022