Đào tạo Tiếng Nhật & hướng nghiệp

ĐÀO TẠO NHẬT NGỮ

Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là thay đổi ý thức và tư duy, định hướng cho học viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động và có niềm tin thành công.

Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao

Đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao sử dụng trong công việc và giao tiếp hàng ngày, ngoài giáo trình học tiếng Nhật còn được lồng vào các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản.

Giáo trình lồng ghép kiến thức và văn hóa Nhật Bản

Giáo trình học tiếng Nhật tự biên soạn còn được lồng vào các kiến thức văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản.

Đặc biệt đào tạo các kỹ năng 5S, báo cáo-liên lạc – bàn bạc (ho-ren-so), kỹ năng làm việc nhóm, thái độ lao động, cách thức xây dựng kế hoạch và mục đích tương lai, ý thức sống có trách nhiệm, tạo niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và những người khác .

Rèn luyện thái độ sống tích cực và khát vọng nỗ lực

Ngoài ra tại Savanam chúng tôi xây dựng cho học viên thói quen suy nghĩ tích cực, thái độ sống và làm việc tích cực.

Sống có khát vọng, nỗ lực không thua kém ai, kiên trì học hỏi để sau khi hoàn thành hợp đồng tại nhật bản về nước có thể sử dũng những kỹ năng đã trau dồi cống hiến cho sự phát triển sự nghiệp bản thân và đất nước.