Thông điệp savanam

Tại sao bạn đi nhật làm việc, lao động?

Đa số các bạn có suy suy nghĩ như dưới đây không?
Kiếm tiền, cải thiện kinh tế gia đình
Học hỏi khoa học kỹ thuật
Đi theo phong trào ( thấy bạn bè , hàng xóm đi mình cũng đi )

KHÔNG những điều đó là chưa đủ và quá bình thường!
Đi nhật làm việc, lao động tại SAVANAM hoàn toàn khác biệt
Chỉ kiếm tiền thôi à? KHÔNG vừa kiếm tiền vừa nâng cao kiến thức, trí tuệ, tư duy tích cực
Học hỏi khoa học kỹ thuật ư? CHƯA ĐỦ học hỏi văn minh của người nhật bản
Đi theo phong trào ư? LẠI CÀNG KHÔNG chúng tôi đào tạo bạn tự biết cách quyết định tươi lai mình

Thông điệp savanam

bạn còn được nhiều hơn thế

01

Chúng tôi hướng dẫn bạn cách tư duy tích cực, sống có mục tiêu và khát vọng vươn lên

Nếu không có mục tiêu và khát vọng bạn mãi không có gì
02

Chúng tôi hướng dẫn bạn cách tư duy tích cực, sống có mục tiêu và khát vọng vươn lên

Người có thói quen tốt chưa chắc đã thành công , nhưng mọi người thành công đều có thói quen tốt và biết cách quản lý thời gian hiệu quả
03

Chúng tôi hướng dẫn bạn cách tư duy tích cực, sống có mục tiêu và khát vọng vươn lên

Nếu không có mục tiêu và khát vọng bạn mãi không có gì
04

Chúng tôi thay đổi niềm tin cũ trong bạn, cùng bạn gia tăng giá trị bản thân mình

Giá trị của bạn quyết định số tiền người khác trả cho bạn